วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมวยไทยในสถานศึกษาฯ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 15 ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี  นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกับเทศบาลเมืองราชบุรี โดยโรงเรียนเทศบาล 4(วัดมหาธาตุวรวิหาร)กับ วิทยาลัยมวยไทย ศึกษา และแพทย์แผนไทย มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  นายเรืองชัย เนตรปฐมพร  รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ดร.อภิรดี กลกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) ร่วมลงนามบันทึกข้อลงในครั้งนี้ มี ดร.เนาวเรศ น้อยพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นายบารมี ชูชัย ประธานสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ คณะครูโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) สื่อมวลชน ร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว
 สืบเนื่องจากนายศักดิ์ชัย พิศาลผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีได้มีนโยบายพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯให้เท่าเทียมกับสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดราชบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะมวยไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี โดยมี โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เป็นโรงเรียนนำร่อง จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน  หลักสูตรมวยไทย ในสถานศึกษา ศิลปะมวยไทยในเชิงวิชาการ ศิลปะการไหว้มวยไทย การออกกำลังกาย รวมถึงการแสดงนาฏมวยไทย เป็นการฟื้นฟูศิลปะมวยไทย ในชื่อ “มหาธาตุ คาดเชือก” ให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) ในอนาคตต่อไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ