วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๑ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักสื่อสารมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ  ให้ได้รับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม  โดยทางสมาคมฯ ได้นำความขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำผู้แทนองค์กรดีเด่น จำนวน ๑๗ คน  บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จำนวน ๑๑ คน  บุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์จำนวน ๗ คน  เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๕ กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  และให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๑ จำนวน ๒๐ คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลและโล่เกียรติยศ 
 ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการดังกล่าว  ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ