วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

อยุธยา  -  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายราชสักการะและถวานราชสดุดี เนื่องในวัน "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี ๒๕๖๖
https://youtube.com/watch?v=vwkHCeFS5dg&feature=share8
     
วันนี้ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เมื่อเวลา ๐๘.๔๕ น. ที่ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
      พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขึ้นเสวยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๘ ทรงเตรียมความพร้อม ในการปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนชาวสยาม ทรงตัดสินพระทัยเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และทรงมีพระราชโองการ ให้กำหนดพระราชพิธี พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ราษฎรสยาม ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เพื่อเป็นการให้อำนาจการปกครองตนเองแก่ประชาชน นับเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานรัฐธรรมนูญมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แม้พระองค์เสด็จสวรรคตมานานกว่า ๘๐ ปีแล้วก็ตาม พสกนิกรขาวไทยทั้งมวล ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ ตราบจนทุกวันนี้

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ