วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

นพค. 25  ร่วมช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและแจกจ่ายน้ำให้ประชาชน
หนองคาย/ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566  
 พ.อ. ณัฏฐาภูมิ  นิกร  ผบ.นพค.25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ให้การต้อนรับ นายราชันย์  ซุ้นหั้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย โดยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   สาขาอำเภอโพธิ์ตาก   จังหวัดหนองคาย   ซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 12 พ.ค.66  หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เข้าชมกิจกรรมต่างๆ  ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ  ที่ได้จัดทำไว้เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษา  ณ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25   บ้านศูนย์ลาง ม.3  ต.ด่านศรีสุข   อ.โพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย  พร้อมทั้งได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน 5 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ร่วมกับ อบต.ด่านศรีสุข  นำน้ำอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้แก่ประชาชนบ้านดอนขนุน ม.5 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย  ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกว่า 18,000 ลิตร
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ