วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายไชยวัฒน์  หาญสมวงศ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย 
นายไชยวัฒน์  หาญสมวงศ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึง Empower SMEs ให้รวมตัวกัน เพื่อแก้ปัญหา Paint Point ของ SMEs 3 เรื่องได้แก่ (1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การตลาด องค์ความรู้และนวัตกรรม  (2) การผลักดัน พรบ.สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (3) ตั้งกองทุน SMEs เพื่อ SMEs
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย เช้ามืด  8 มิ.ย. 2566 ทำให้น้ำป่าจากลำน้ำเฟี้ย ไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพธิ์ จำนวน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ