วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายไชยวัฒน์  หาญสมวงศ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย 
นายไชยวัฒน์  หาญสมวงศ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึง Empower SMEs ให้รวมตัวกัน เพื่อแก้ปัญหา Paint Point ของ SMEs 3 เรื่องได้แก่ (1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การตลาด องค์ความรู้และนวัตกรรม  (2) การผลักดัน พรบ.สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (3) ตั้งกองทุน SMEs เพื่อ SMEs
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงฯ จัดประชุมวิชาการ “การบริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน จากความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ”   วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายชาตรี วัฒนเขจร รอ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ