วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์


ผช.ผบ.ทร.เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ร่วมงานนิทรรศการด้านการป้องกันทางทะเลนานาชาติ - เอเชีย และ
เข้าร่วมการประชุมการรักษาความมั่นคงทางทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 8  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
    ผช.ผบ.ทร.เป็นผู้แทน ผบทร. ร่วมงานนิทรรศการด้านการป้องกันทางทะเลนานาชาติ - เอเชีย 2023 (IMDEX ASIA 2023) และเข้าร่วมการประชุมการรักษาความมั่นคงทางทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th IMSC) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
    ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค.66  พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ (ผช.ผบ.ทร.) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ร่วมงานนิทรรศการด้านการป้องกันทางทะเลนานาชาติ - เอเชีย 2023 (IMDEX ASIA 2023 : International Maritime Defense Exhibition ASIA 2023) และเข้าร่วมการประชุมการรักษาความมั่นคงทางทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th IMSC : International Maritime Security Conference) ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ และผู้แทนทางการทูตประเทศต่างๆ 40 ประเทศ , ประเทศร่วมแสดงนิทรรศการ 30 ประเทศ ตลอดจนเรือรบจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงาน 25 ลำ โดยกองทัพเรือ จัด ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานฯ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
     งานนิทรรศการด้านการป้องกันทางทะเลนานาชาติ - เอเชีย 2023 (IMDEX ASIA 2023) เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นทุก 2 ปี ณ สาธารณรัฐประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ และผู้แทนทางการทูตประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ตลอดจนประสานความร่วมมือทางด้านความมั่นคงและเทคโนโลยี ซึ่งในงานดังกล่าว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เข้าพบหารือระดับทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูง จากกองทัพเรือมิตรประเทศ ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลให้กับประเทศไทย ตั้งแต่ระดับนโยบาย
     สำหรับการประชุมการรักษาความมั่นคงทางทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th IMSC)  เป็นการประชุมต่อจากงาน IMDEX ASIA 2023 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเจรจา หารือ และสร้างความร่วมมือให้ทะเลเป็นที่ที่ปลอดภัย มีความมั่นคงและเอื้อประโยชน์ให้แก่ทุกชาติอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำจากทั่วโลกมาบรรยาย ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคง ความร่วมมือ และสันติภาพในทะเล โดยกองทัพเรือ ได้แสดงจุดยืนในการรักษาความมั่นคงและสันติภาพในทะเลผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อให้ทะเลเป็นที่ที่ “คนไทย” สามารถแสวงหาประโยชน์ ได้อย่างมั่นคง และปลอดภัย
      เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมนิทรรศการ IMDEX ASIA 2023 และการประชุม IMSC ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า กองทัพเรือ ให้ความสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ทั้วโลก ผ่านการดำเนินการทางการทูต ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญของกองทัพเรือ นอกเหนือจากการใช้กำลังทางเรือในการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงทางทะเล ทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชนไทย ที่ใช้ทะเลในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ให้สมกับเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645
#IMDEXASIA2023
#ROYALTHAINAVY 
#thetrustednavy
#กองทัพเรือ #กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ