วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันนี้ (6 พ.ค.66) จังหวัดสุพรรณบุรีประกอบพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยช่วงเช้า นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ศาล ตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร 85 รูป ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
จากนั้นในเวลา 09.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ณ หอหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  โดยมี ศาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นต้นแบบของผู้มีจริยวัตรงดงาม ทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนม์ชีพ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีพระหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนด้านการศึกษา ทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย พระองค์ยังทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ด้านสังคมสงเคราะห์ ทรงอุทิศพระวรกายในการพัฒนาท้องถิ่นชนบท โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจน ทรงตระหนักถึงปัญหาชุมชนแออัด เสด็จเยี่ยมชุมชนแออัดหลายแห่งในกรุงเทพมหานครเป็นการส่วนพระองค์ ทรงรับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ มีผลให้เกิดโครงการพัฒนาเด็กเพิ่มขึ้นหลายโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงเป็นประธานของมูลนิธิต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หรือ หมอกระเป๋าเขียว รวมทั้งมูลนิธิโรคไต
ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม พระกรณียกิจสำคัญด้านพุทธศาสนา ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ การประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับสากลอักษรโรมันฉบับแรกของโลกทั้งยังทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้งและองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯในพระบรมราชินูปถัมภ์
จากพระกรณียกิจดังกล่าวข้างต้น องค์การยูเนสโกจึงมีมติรับรองในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 9 - 24 พฤศจิกายน 2564  ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก ในปี 2565 - 2566 ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์สุวรรณภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ