วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
บ่ายวันนี้ (24 พ.ค. 66) ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำ/การป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายเอกภพ  จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
พร้อมขอให้ ให้ทุกหน่วยงาน ในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานในสังกัดทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ/รณรงค์ขอความร่วมมือในแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด ทั้งที่เป็นห้วย/หนอง/คลอง/บึง หรือจะจัดทำขึ้นมาใหม่ เพราะแก้มลิงจะสามารถแก้ไปปัญหาได้ทั้งปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งได้ แต่หากมีการบุกรุกพื้นที่ขอให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป คาดว่าปีนี้จะแล้งยาว  และหากหน่วยงานของ ปภ. ที่มีพื้นที่ว่างให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยเลือกไม้ประจำถิ่น หรือหาก มีกิจกรรมของหน่วยงานก็ขอให้มีการปลูกต้นไม้ประจำถิ่นด้วย เพราะต้นไม้จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิความร้อน เพิ่มความชุ่มชื่น และลดความแรงของลมพายุได้  พร้อมทั้งช่วยรณรงค์ให้คนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและช่วยสังคมให้มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน/ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง/พึ่งตนเอง/ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาในยามมีภัยพิบัติได้ ที่สำคัญคือ ให้ช่วยรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เชื่อมั่นในรัฐบาลและสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าจะปกป้องแผ่นดินไทยแก้ปัญหาและพัฒนาบ้านเมืองได้ ยามสงคราม - ยามสงบ ต้องร่วมกันพัฒนา ย้ำเตือนว่าหน่วยงานของเรา หมายถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงมหาดไทย คือที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะในยามเกิดวิกฤตหรือมีภัยพิบัติซึ่งมีความคาดหวังว่าจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการและสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่าง ทันท่วงที 
นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความท้าทายกับสภาพปัญหาในปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องกำหนดแผนในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวไว้ให้ครบถ้วน-ชัดเจน ได้แก่ด้าน 1. บุคลากร  2. ด้านแผนงาน/งบประมาณ3.เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ และ 5.ด้านการบริหารจัดการในกรณีที่มีการสลับสับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ  หรือมีการโยกย้ายของบุคลากร เพื่อให้งานในหน้าที่ความรับผิดชอบมีความต่อเนื่องกัน
อย่างไรก็ตาม ขอให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่พี่น้องประชาชน เพราะ เราคือทัพหน้าของการแก้ปัญหาในทุกวิกฤตของประเทศ /เราคือความหวังของพี่น้องประชาชนในทุกยาม โดยเฉพาะยามมีภัยพิบัติ /เราคือตัวแทนรัฐบาลที่ส่งต่อความห่วงใย /เราคือมหาดไทยที่ยืนบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อย่างทระนง ไม่หวั่นไหว
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ