วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์


      "  หนังสือที่ระลึก งานพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบวันอสัญกรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
 ในวาระครบรอบวันคล้ายวันอสัญกรรม ปีที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร " 


         ปรัชญาแผ่นดิน 
     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๕

อารัมภบท
   "  ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องของถิ่นกำเนิดที่ดำรงอยู่ ด้วยหยาดเหงื่อ ชีวิตและสัจธรรม ไม่อาจเข้าครอบครองได้ด้วยความรุ่นแรงโดยปราศจากสติและความยั้งคิดไม่อาจยึดถือเป็นของส่วนตัวได้ ผู้ที่ใช้ความรุนแรงโดยปราศจากแนวทางจะต้องพ่ายแพ้ ผู้ที่ยึดถือเป็นส่วนตัวจะต้องสูญเสียอำนาจ เพราะอำนาจเป็นธรรม คือ อธิปไตยของปวงชน อันเป็นสัจธรรมโดยแท้ที่บัณฑิตพึงทำให้บังเกิดขึ้นเพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความสันติสุขของราษฎร "
        พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

คำนำในการจัดพิมพ์ 
   “ ปรัชญาแผ่นดิน “
๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๕

   พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป นายทหารคนสนิทของประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบหนังสือให้เล่มหนึ่ง ชื่อว่า " ปรัชญาแผ่นดิน " มีเนื้อความทั้งสิ้น ๖ บท 
  ปรัชญาประมุขบริหารราชการ
  ปรัชญาการปกครอง
  ปรัชญาสังคม
  อภิปรัชญา
  ปรัชญาชีวิต
  บทสรุป

  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมปรัชญาราชการ ปรัชญาการปกครอง ปรัชญาสังคม อภิปรัชญา ปรัชญาชีวิตและบทสรุป ซึ่งประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ผู้ใกล้ชิดรวบรวมและคัดเลือกจัดพิมพ์เป็นเล่ม 
  ความในหนังสือล้วนสะท้อนให้เห็นถึงหลักคิดวัตรปฎิบัติ และวิธีการครองตนของประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อย่างชัดเจนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต น้อมนำไปประพฤติให้บังเกิดประโยชน์ต่อตนเองทุกๆคน จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นคนดีทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญ และที่สำคัญยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ " คนดีของแผ่นดิน " เป็นต้นแบบของคนไทยในเรื่องของความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์สุจริต 
   วลีสำคัญที่ท่านมักพูดเสมอ คือ " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน " เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรยึดท่านเป็นแบบอย่างที่ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง
               ด้วยจิตคารวะ
          นายสุรพล เลอวิศิษฎ์


  " การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คือ การประพฤติปฎิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน "
   พลเอก เปรม ติณสูานนท์

บทสรุป  " ปรัชญาแผ่นดิน "

  " ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใครก็ตามแม้แต่เพียงคิดจะยึดถือเอาเป็นของตนเองหรือของพรรคพวกตนเอง เพื่อประโยชน์อันไม่ชอบธรรมต่อตนเอง หรือพรรคพวกตนเองจะพบกับหายนะในที่สุด
  ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดี ต้องรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน ต้องรู้จักการปิดทองหลังพระต้องรู้ว่าประโยชน์ของชาติบ้านเมืองคือสิ่งที่คนในชาติต้องการ ต้องรู้จักการตอบแทนบุญคุณ พระสยามเทวาธิราชจะปกป้องคุ้มครองคนดีของชาติบ้านเมืองเสมอ และจะสาปแช่งคนไม่ดีให้มีอันต้องตกทุกข์ได้ยากแสนสาหัสตลอดชีวิต " 
    พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

      คัดลอกจาก 
  " ปรัชญาแผ่นดิน " 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ