วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา ชั้นปีที่ 5 จำนวน 38 นาย
https://youtu.be/blHMGjhFGTU
     พลเรือโท ประวุฒิ รอดมณี 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 จำนวน 38 นาย เพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเรียนนายเรือชั้นสูงสุด ที่ผ่านการพิจารณาจากกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือร่วมประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา และมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายเรือ ตลอดจนกำลังพลของโรงเรียนนายเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ ลานสวนสนามโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ