วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน เปิดรับสมัคร “โครงการแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก” ครั้งที่ 1/2566 
จากสภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ทำให้หลายภาคส่วนเข้ามาให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) ทั้งนี้ การชดเชยคาร์บอนในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากอย่างมีนัยสำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มมีการดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม หากแต่การชดเชยคาร์บอนในปริมาณน้อย สำหรับบุคคล สถานประกอบการขนาดเล็ก หรือในโครงการย่อยขนาดเล็ก ยังไม่มีระบบสนับสนุนการดำเนินการให้เห็นอย่างเด่นชัด เนื่องจากเป็นการชดเชยคาร์บอนสำหรับหน่วยย่อยและ ในปริมาณน้อยมาก ซึ่งการพัฒนาระบบเพื่อให้สอดรับกับการชดเชยคาร์บอนในลักษณะดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน จึงได้จัด “โครงการแข่งขันการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก” เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบการชดเชยคาร์บอนสำหรับหน่วยธุรกิจขนาดเล็กที่มีการชดเชยในปริมาณน้อย และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามา มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและแจ้งเกณฑ์การแข่งขัน ดังนี้

เกณฑ์การแข่งขัน
1. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าแข่งขันเป็นเยาวชนไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
2. ส่งผลงานเป็นกลุ่ม โดยมีสมาชิกกลุ่มละไม่เกิน 5 คน
3. ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน เป็นแอพพลิเคชั่นแบบ Web Base และสามารถแสดงผลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

เกณฑ์การพิจารณา
1. ความครบถ้วนของแอพลิเคชั่นในการทำงาน เช่น การซื้อ ขาย โอน ชดเชย คาร์บอนเครดิต
2. ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน หรือ User Friendly
3. รูปแบบ ภาพลักษณ์ของ แอพพลิเคชั่น สามารถรองรับการแสดงผลได้บนอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

การรับสมัครและส่งผลงาน
1. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00 น. โดยกำหนดรับสมัครผ่านทาง Google Form >>> https://forms.gle/aeVwUih5FjbouY5W9 โดยถือจากเวลาที่ระบบรับข้อมูลเป็นสำคัญ
2. วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านอีเมล์ของผู้ประสานงานที่ผู้สมัครได้แจ้ง
3. ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงถึงหลักการทำงาน และความรู้เรื่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่สมัครเข้าร่วมโครงการภายหลังการปฐมนิเทศ สามารถรับชมการปฐมนิเทศย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ ปฐมนิเทศครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 และครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566
4. วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 (เวลา 24.00 น.) กำหนดส่งผลงานในรูปแบบ Weblink พร้อมคลิปวีดีโอแสดงการสาธิตการใช้งานของแอพลิเคชั่น ทางอีเมล์ คุณกรวิชญ์ฯ korawir.re100@gmail.com และ คุณอังศนาฯ aungsna.ch@gmail.com โดยถือ วัน เวลา อัพโหลดผลงานเข้าระบบเป็นสำคัญ
5. วันพฤหัสบดีที่ 10 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นำเสนอผลงานและตัดสินผลการแข่งขัน (โครงการจะแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการนำเสนอให้ทราบภายหลัง)
6. วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 กำหนดการมอบรางวัล เวลา 13.30-15.00 น

โดยมีรางวัลทุนการศึกษา ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 200,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท
4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท
5. รางวัลปลอบใจ 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ:
1. ในกรณีที่เป็นเงินได้ที่เข้าข่ายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบภาระการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
2. ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลเป็นของผู้จัด

ประชาชนที่สนใจสามารถสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ชคุณกรวิชญ์ โทร. 091-804-6643 และคุณอังศนา โทร. 084-938-3057
--

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ