วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 #เพชรบูรณ์#รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
 ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองลำกง

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะ ลงพื้นที่
ตรวจราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก จำนวน 3,906 ราย ให้กับผู้แทนประชาชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-10) พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง โดยมีนายนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะประธาน คทช. จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมา ภูมิสังคม รวมถึงผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ในภาพรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายอัครเดช ทองใจสด นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น เวลา 13.00 น. รองนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำคลองลำกง  เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองลำกง พร้อมมอบนโยบายและพบปะประชาชนในพื้นที่ ณ ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์.
              สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ