วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566

รางวัลบงกชธรรมจักร

นาย สรรฐพงศ์ ภู่สันติสัมพันธ์ เข้ารับรางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่า รางวัลบงกชธรรมจักร
จาก หม่อมราชวงศ์ จิราภัทร นีลวัฒนานนท์ และ หม่อมหลวง ปานวาด สุขสวัสดิ์

 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัย มหิดล จัดโดย องค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รางวัลเกียรติยศ เยาวชน บุคคล ข้าราชการ นักธุรกิจ และองค์กร ที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ที่ทรงคุณค่าต่อสังคมผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการเชิดชูเกียรติ ยกย่องส่งเสริม ให้ประจักษ์แก่สาธารณชน     
                                                                          
 วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้
๑. เพื่อส่งเสริมเยาวชนและบุคลากร ที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๒. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
๓. เพื่อยกย่อเชิดชูเกียรติ ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ
๔. เพื่อมอบรางวัลให้กับ เยาวชน และบุคลากรดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก
๕. เพื่อคัดเลือกเยาวชน และบุคลากรดีเด่น ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรและสังคม        
                                                     
ขอแสดงความยินดี กับท่าน มา ณ โอกาสนี้

ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ (อาคาร ๑) ชั้น ๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี  จ.กรุงเทพมหานคร


รายงายข่าว.///

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวเตือนภัย กรุงเทพมหานคร : เตือนภัย คนร้ายตระเวนดักยิงและปาก้อนหินใส่รถยามวิกาล บางรายโดน15ครั้งแจ้งความแต่ก็ไม่ได้รับความคืบหน้าแต่อย่างใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ