วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
https://youtube.com/watch?v=2mB92jAhq0U&feature=share8
มุกดาหาร  กลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมุกดาหาร ยื่นหนังสือทวงถามเงินค่าตัดอ้อยสด
มุกดาหาร/
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 9.10 น. นายวลัยพรรณ  น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  นายบุญรวย  เลิศวนิชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนมารับหนังสือจาก นายวิละ   สุดวิเศษ  นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมุกดาหาร พร้อมสมาชิกชาวไร่อ้อย ประมาณ 11 คน  ที่มายื่นหนังสือทวงถามเงินค่าตัดอ้อยสดที่รัฐบาลรับปากว่าจะให้ตันละ 120 บาท ที่ห้องประชุมภูสระดอกบัว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  เพื่อผ่านไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ด้วยว่าสมาชิกชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดต้องแบกภาระต้นทุนสูงในการตัดอ้อยสดไม่เหมือนการตัดอ้อยเผา   ในวันนี้เพื่อทวงถามที่รัฐบาลให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดที่ไม่เผาจะให้ตันละ 120 บาทที่รัฐบาลรับปากว่าจะให้ผู้ปลูกอ้อยแต่ในปีนี้ไม่มีการจ่ายเงินให้ชาวไร่อ้อย   แต่ 2 ปีที่ผ่านมามีการจ่ายเงินให้สำหรับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด
            การยื่นหนังสือของชาวไร่อ้อยที่ปลูกอ้อยจะยื่นหนังสือพร้อมกัน 37 จังหวัดที่เกษตรกรปลูกอ้อย  ซึ่งได้รับ ความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี  เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2565/2566 ตามที่คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2564   ซึ่งมีมติรับทราบและอนุมัติในหลักการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อลดฝุ่น PM 2.9 โดยให้ได้รับการสนับสนุนในการช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดให้กับชาวไร่อ้อย 2 ฤดูการผลิตคือ ปีการผลิต 2564/2565 และปีการผลิต 2565/2566 สำหรับฤดูการผลิตปี 2565/2566 การหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายได้สิ้นสุดตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายน 2566  และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ผู้แทน 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ได้เข้าพบรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  (นายอนุชา   นาคาศัย)   เพื่อนำเสนอเรื่องการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด  เพื่อลดฝุ่น PM 25 ในอัตราดันละ /20 บาท  ประกอบกับได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดี ว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐตัดอ้อยสด ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าแรงงานในการจ้างตัดอ้อยสดสูงกว่าอัตราค่าจ้างแรงงานในการตัดอ้อยไฟไหม้และจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  สมาคมชาวไร่จังหวัดมุกดาหาร   จึงยื่นเรื่องปัญหาดังกล่าว ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร   เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลให้รับทราบ และขอให้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน ในฤดูการผลิตปี 2565/2566 ในอัตราตันละ 120 บาท จะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับราคาอ้อยใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิต และมีผลตอบแทนเพียงพอในการที่จะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและในอนาคตต่อไป
       เบื้องต้นทาง นายวลัยพรรณ  น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับหนังสือ จากกลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อย แล้วนำส่งมอบให้ นายบุญรวย  เลิศวนิชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำส่งต่อให้กับนายกรัฐมนตรีต่อไป

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ