วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันนี้ (8 มิ.ย.66) ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ อนันตพงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงาน

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูกทุเรียนพื้นเมืองที่มีคุณภาพดีมากขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างแหล่งรักษาสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองที่มีลักษณะดีเด่น และลักษณะที่หายากหรือ ใกล้สูญพันธุ์ให้กับชุมชน ประกอบกับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำการเกษตร ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และการท่องเที่ยว ทั้งยังมีการทำสวนผลไม้ สำหรับสวนผลไม้ที่นิยมปลูกได้แก่ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง เนื่องจากปัจจุบันราคาเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียน ประกอบกับจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว มีความต้องการในการบริโภคที่สูง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างซาติในแถบเอเชียนิยมบริโภคทุเรียนกันมากหากการท่องเที่ยวของกระบี่เปิดเต็มรูปแบบ จะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้เพิ่มมากขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรเห็นความสำคัญต่อการคัดสรรเพื่อค้นหาทุเรียนในพื้นที่ที่มีลักษณะเด่น และเพื่อต่อยอดเป็นพันธุ์เชิงการค้าในอนาคตและสร้างรายได้ ให้คนในพื้นที่ โดยสามารถจำหน่ายได้ทั้งผลผลิตและต้นพันธุ์ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นแก่กลุ่มเกษตรกร ภิญโญ วงศ์สุวรรณ หัวหน้าผู้สื่อข่าวช่างภาพส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ