วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ตามที่ เดลินิวส์ ออนไลน์ ได้นำเสนอข้อมูลเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กรณี “นายทุนสามย่าน  ไม่ไว้หน้า จนท.ป่าไม้ระยอง 
สั่งถางป่าสงวนเกือบ ๑๐๐ ไร่ เตรียมปลูกสวนทุเรียน” และศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (ศูนย์ CDC สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวในศูนย์ CDC นั้น                
    
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายไชยวัฒน์ ภูนิละมัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ได้บูรณาการงานร่วมกับ นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา , นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ , พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. , นายจักรกฤษณ์ แสงกุหลาบ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๓ (ห้วยทับมอญ) , นายประดิษฐ์ พูตะคุ ผู้แทนสำนักงานที่ดินสาขาแกลง , นางสาวพจนารถ ทรัพย์ประเสิรฐ ปลัด อบต.เขาชะเมา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดจากการลงตรวจสอบพื้นที่ ดังนี้
๑. พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๓ (ห้วยทับมอญ) กรมป่าไม้
๒. หลังจากปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ กอ.รมน.จ.ระยอง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๓ (ห้วยทับมอญ) เรียบร้อยแล้ว ไม่พบผู้กระทำความผิด แต่มีร่องรอยการขุดปรับพื้นที่บริเวณเชิงเขา จึงได้กำชับให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๓ (ห้วยทับมอญ) ตรวจสอบว่ามีการกระทำความผิดหรือไม่ หากมีให้ดำเนินคดีและรายงานผลให้อำเภอเขาชะเมาทราบ
๓. นายจักรกฤษณ์ แสงกุหลาบ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๓ (ห้วยทับมอญ) ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า พื้นที่ที่มีการปรับปรุงแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการปลูกสวนทุเรียน มี นายไพรัช แซ่ลี้ เป็นผู้ครอบครอง และมีการปรับปรุงพื้นที่ประมาณ ๕๑ ไร่ โดย นายไพรัชฯ เป็นผู้เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แต่ยังมิได้รับการอนุญาตตามโครงการ คทช. อย่างเป็นทางการ
๔. นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ให้ถ้อยว่า แม้ว่า นายไพรัชฯ จะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แต่ในเมื่อยังมิได้รับการอนุญาตตามโครงการ คทช. อย่างเป็นทางการ กลับดำเนินการฝ่าฝืนปรับปรุงแปลงที่ดินจึงต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย และเสนอเรื่องเพื่อยื่นถอดถอนสิทธิจากโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง จักดำเนินการติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าว และรายงานให้ทราบในลำดับถัดไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ