วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.อำนาจเจริญ.                                         ศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัย มหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร                           
                     วันที่2มิถุนายน2566  ณ ห้องประชุม250ที่นั่งอาคารศูนย์การเรียนรูชุมชนและวิจัยค้านสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเขต มหิดล ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เสวนาวิชาการ การขยายผลงานพิเคราะห์เหตุการณ์ การตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสุ่นโยบายและการปฎิบัติจริงในพื้นที่จ.อำนาจเจริญ.                          นายเสนีย์  ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานพิธี พร้อมรศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.อำนาจเจริญ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตำรวจภูธร.อำนาจเจริญ, สนง เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม), รพ.อำนาจเจริญ, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (คปภ),จ.อำนาจเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อสม นักศึกษา พ่อค้าและประชาชน.       โดยนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ กล่าวรายงานมหาวิทยาลัยมหิดลกับบทบาทการสร้างความปลอดภัยในเด็กอำนาจเจริญ                                          นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นพ.สาธารณสุขจ.อำนาจเริญ  เสนอนโยบายด้านการคุ้มครองเด็ก คร.สุภาวดี พันธุมาศและ คร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน เสนอผลงานนวัตกรรมและจัดแสดงนิทรรศการผลงานพิเคราะห์เหตุกาตายในเด็กคณะทำงานด้านเด็กและครอบครัวจำนวน142คนโดยแบ่งออก3กลุ่ม                                               ฐานที่1อุบัติเหตุเครื่องเล่นเด็กล้มทับ    ฐานที่2อุบัติเหตุทางถนน                      ฐานที่3เด็กถูกกระทำความรุนแรง       จากการพิเคราะห์เหตุการทั้ง3ฐานเด็กมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง       ในการอบรมเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาจุดอ่อนของพฤติกรรมเด็กพัฒนาระบบการคุ้มครองดูแล  สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการตายและปฏิบัติจริงที่เป็นอยู่ของหน่วยงานที่มีส่วยรับผิดชอบเชื่อมโยงขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขจุดออ่นด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในชุมชนมีความตระหนักในความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางบ้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการตายช้ำในเด็กรายอื่นอีก     รัฐชพนฐ์  นันธ์ตวัน//////ข่าว/ภาพ     0619640099
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ