วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

วันที่ 12 มิถุนายน  2566  เวลา 14.00 น. 
พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของตำรวจและการจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ภาค 5”  ให้กับคณาจารย์และนิสิตตามโครงการ “คลินิกวิจัยและการศึกษาดูงาน” หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัญฑิตและสาขาวิชาการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 30 คน รับฟัง ณ ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ภ.5
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ