วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. (กดหมายเลข 5 )

"สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธโสธร “มงคลแผ่นดิน 108” พระพุทธรูปประจําสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน " 

วันนี้  (7 มิถุนายน 2566) เวลา 15.09 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระเกศโมลีพระพุทธโสธร “มงคลแผ่นดิน 108 " พระพุทธรูปประจําสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ความสูง 108 นิ้ว และ พระบูชาเนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว ซึ่งจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่ง การสถาปนาสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระอนุญาตให้เชิญตราอักษรพระนาม ออป. จารึกที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตาจาร แผ่นทองคํา จากนั้นเสด็จออกไพทีหน้าพระอุโบสถ ทรงหย่อนแผ่นทองคําลงในช้อนเทลงในแบบ ทรงจับด้าย สายสิญจน์ประกอบพิธีเททอง และทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยมีพระเถรานุเถระที่เมตตาเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและสมเด็จ พระพุทธพจนวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร และมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน , ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน , คณะผู้บริหาร ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

    ทั้งนี้ การจัดสร้างพระพุทธโสธร “มงคลแผ่นดิน 108” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างพระพุทธรูปประจํา สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเพื่อสมทบทุนโครงการจัดสร้าง สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) จังหวัดปทุมธานี โดยในการจัดสร้างพระพุทธโสธร “มงคลแผ่นดิน108”ได้มีการรวบรวมมวลสารและแผ่นจารศักดิ์สิทธิ์ไว้มากที่สุดในประวัติศาสตร์การจัดสร้าง พระของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และประกอบพิธีอธิษฐานจิตแผ่นจาร มวลสาร และแผ่นดวงชะตา ณ วัดที่มีพระมหาเจดีย์สําคัญ 4 ภูมิภาค และวัดสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา , กรุงธนบุรี, และกรุงรัตนโกสินทร์ พิธีเททองและอธิษฐานจิต รวม 9 ครั้ง และจะมีพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
#สมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ