วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

 สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๑.๓๐ น.
ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ รศ.โกวิท เชื่อมกลาง รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติโครงการพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านธรรมชาติและจักรวาล  (อาหารไทย) เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๗ บุรีรัมย์ ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมี นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
 
รายงานโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  สนับสนุนโดย 
  รายงานข่าว 

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ