วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คณะผู้บริหารสถาบัน และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     
   พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน       
    ประเด็นสำคัญเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และวิจัยเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนการฝึกอบรมอาชีพ ซึ่งเบื้องต้นได้ดำเนินโครงการความร่วมมือโครงการ การพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส Coding เพื่อส่งเสริมการทำงานในศตวรรษที่21 เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ ในการขับเคลื่อนด้านต่างๆของประเทศ บุคลากรด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดงานและมีเงินเดือนสูง โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมและเป็นการเข้าถึงเทคโนโลยีในการฝึกทักษะที่ทันสมัย น่าสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่จำกัดการเรียนรู้    ผ่านโปรแกรม CODE COMBAT เป็นการเรียนรู้โดยใช้เกมส์เป็นตัวขับเคลื่อน(Gamification) ฝึกการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Design Thinking Process) และมีระบบการติดตามและประเมินผล Dash Board ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากธนาคารออมสิน เริ่มสมัครแล้ว วันนี้ถึง 15 กค. นี้ ขณะนี้มีผู้สนใจร่วมโครงการกว่า 800 คน./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ