วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

รางวัลวารีกุญชร

นางสาว สรินทร์ดา เดชพิทักษ์มีสร นายกสโมสรโรตารี เชียงใหม่ สันทราย เข้ารับรางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่า รางวัลวารีกุญชร
จาก หม่อมราชวงศ์ จิราภัทร นีลวัฒนานนท์ และ หม่อมหลวง ปานวาด สุขสวัสดิ์

 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัย มหิดล จัดโดย องค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


รางวัลเกียรติยศ เยาวชน บุคคล ข้าราชการ นักธุรกิจ และองค์กร ที่ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย และด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ที่ทรงคุณค่าต่อสังคม
ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการเชิดชูเกียรติ ยกย่องส่งเสริม ให้ประจักษ์แก่สาธารณชน     

                                                                          
 วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้
๑. เพื่อส่งเสริมเยาวชนและบุคลากร ที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๒. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
๓. เพื่อยกย่อเชิดชูเกียรติ ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ
๔. เพื่อมอบรางวัลให้กับ เยาวชน และบุคลากรดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก
๕. เพื่อคัดเลือกเยาวชน และบุคลากรดีเด่น ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรและสังคม        
                                                     
ขอแสดงความยินดี กับท่าน มา ณ โอกาสนี้

ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ (อาคาร ๑) ชั้น ๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี  จ.กรุงเทพมหานครโพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ