วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ยินดีต้อนรับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ปิยะวชช์ นิคมพัฒนา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 
คณะผู้ตรวจราชการ จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กระทรวงสาธราณสุข ได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ปิยะวชช์ นิคมพัฒนาโดยมีการต้อนรับจาก นพ.พีรเชษฐ์ ภูสันติสัมพันธ์  นพ.สิทธิศักดิ์  สร้างดี   พว.พัสวีพิชญ์ ธนโชติปุณณเวช  ภก.ชลลดา กาสี  นาง สมส่วน จำเรียง ทนพญ.วีร์สุดาภร ถวิล

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ กรุ๊ป ได้คัดสรรทีมสหวิชาชีพที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ เพื่อการรักษาแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ ทำให้โรงพยาบาลกลายเป็นจุดหมายปลายทางในการดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยทุกประเภทและผู้ที่ต้องการการดูแลรักษาที่ซับซ้อน 

พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและทำให้ได้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วย ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์และการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นการผสมผสานวิทยาการความก้าวหน้าทันสมัยในดูแลรักษาในระดับสากล ด้วยไมตรีจิตอันแสนห่วงใยที่มุ่งปรารถนาให้ทุกท่านหายจากโรคภัย ดั่งคำที่ว่า  ความไม่มีโรคเป็นลาภ อันประเสริฐ รวมถึง ขอบพระคุณพันธมิตรที่ดี เช่น เครือเซนทรัลพัฒนา ที่มีส่วนช่วยสนันสนุนโรงพยาบาลปิยะเวชช์ กรุ๊ป
โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ