วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี 2566
วันนี้ (23 มิ.ย.66) ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นำคณะ ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี 2566 ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนราชการนำเสนอผลการดำเนินงาน ได้แก่ การนำเสนอวีดิทัศน์ จังหวัดสุพรรณบุรี 4.0  การนำเสนอผลการดำเนินงานและแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 4.0 และวีดิทัศน์ ท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบ้านแหลม การนำเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี การนำเสนอโครงการติตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพ (CCTV) และกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จากนั้นผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน ร่วมตอบข้อซักถามจากคณะผู้ตรวจประเมินฯ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะผู้ตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ กระบวนงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ (ระบบบาดาลระยะไกลและปฏิบัติการผ่าโลก) /กระบวนงานพัฒนาด้านการเกษตร "เกษตรแปลงใหญ่ผักอินทรีย์บ่อสุพรรณปั้นเศรษฐีอยู่ดีมีสุข" /โครงการ Smart Safety Zone /นวัตกรรม "การพัฒนารูปแบบการถ่ายภาพรังสีทรวงอก" / การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัล (GD Catalog) /กระบวนงานพัฒนาด้านการเกษตร "เกษตรแปลงใหญ่ข้าวเดิมบาง รวยด้วยเทคโนโลยี 4 ป + 1 IPM" /กระบวนงานการจัดการข้อร้องเรียน "ท่าเสด็จโมเดล"  /และโครงการคืนชีวิตแม่น้ำท่าว้า
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ