วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์


ร้อยเอ็ด- ชาวตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัยจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลหมื่น ตะไลแสน ประจำปี 2566 พี่น้องประชาชนหลั่งไหลกันมาเที่ยวงานชมการแสดงและการละเล่นประเพณีบุญบั้งไฟ คับคั่ง 
        วันที่  4 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ฉลาด ขามช่วง  ส.ส.ร้อยเอ็ด สจ.ตุลธร ขามช่วง สจ.อ.โพธิ์ชัย เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลหมื่น ตะไลแสน ตำบลคำพอุง ประจำปี 2566 ณ สนามโรงเรียนบ้านคำพอุง ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด นายอนันต์ ยุบลศรีนายกเทศมนตรีตำบลคำพอุง  ,รองนายก  สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชาวตำบลคำพอุง ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลหมื่น ตะไลแสนตำบลคำพอุง ประจำปี พศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ของการจัดงานในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลคำพอุง ได้กำหนด การจัดงานขึ้นในระหว่าง วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 มีกิจกรรมแห่บั้งไฟสวยงามเน้นการมีส่วนส่วนร่วมของชุมชนและที่สำคัญเน้นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป    วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 มีการจุดบั้งไฟ ณ ฐานจุดบั้งไฟด้านทิศตะวันตก  หมู่บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
         ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงออกถึงความรักสมัครสมาน ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนตำบลคำพอุง ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตามความเชื่อความศรัทธาของประชาชนในชุมชนตำบลคำพอุง และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการทำการเกษตรต่อไป
และส่งเสริมและบำรุงรักษาวัฒนธรรมขนบทำเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
   การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และทุกภาคส่วน
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ