วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการพัฒนารูปแบบการบริการของ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.พิษณุโลก 
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบการบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงฆ้องและศรีภิรมย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และการประชุมพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีนายสนธยา จิตต์รำพึง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์ ตำบลศรีภิรมณ์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
สำหรับการประชุมพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมหลักได้แก่ทีมเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 รพสต. และอสม.ของแต่ละ รพสต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความแออัด และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการรวมทั้งผู้ให้บริการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการร่วมกันดูแลสุขภาพของคนในชุมชน และเพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
รวมทั้งจัดระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ