วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ด-อำเภอจังหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
        เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 น. ณ วัดบ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  นายทินกร ขันแก้ว  นายอำเภอจังหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆารวาส  พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาก พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นายอภิชัย โยคะสัย ปลัดอาวุโสอำเภอจังหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  นายกเทศมนตรี พ่อค้า และประชาชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี โดยการดำเนินงานของพระครูไพโรจน์ญาณโสภณ  รองเจ้าคณะอำเภอจังหาร เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่างิ้ว ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอจังหาร
     พระครูไพโรจน์ญาณโสภณ  รองเจ้าคณะอำเภอจังหาร เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่างิ้ว กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้วัดบ้านเหล่างิ้ว ร่วมกับอำเภอจังหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาก พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   การจัดพิธีดังกล่าวชาวพุทธเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชา ที่นอกจากจะเป็นพุทธานุสติแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นการเสริมชะตาให้ยืนยาว เป็นมงคลในชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง และมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป  รวมถึงเป็นการเชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา ถวายแด่ทุกพระองค์ ขอให้มีพระพลามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกร
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ