วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และถอดบทเรียนภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สุพรรณบุรี
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ที่บ้านดอนยายเหม หมู่ที่ 3 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และถอดบทเรียนภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสิริกร นิลกำแหง พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภออู่ทอง พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธี และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรยายด้านการตลาด / ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นใยธรรมชาติและการย้อมสีธรรมชาติ บรรยายด้านเส้นใธรรมชาติ / ผศ.ดร.กรกลด คำสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์และการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบรรยายด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2566 ดำเนินในพื้นที่ 4 ภาค 4 แห่ง คือ 1) บ้านหาดเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2) บ้านเขมราฐ หมู่ที่ 7 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 3) บ้านนาเสมียน หมู่ที่ 7 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และ 4) บ้านดอนยายเหม หมู่ที่ 3 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นจุดดำเนินการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนภูมิปัญญาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีความร่วมสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อพัฒนาชุมชนภูมิปัญญา ให้เป็นต้นแบบ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยการดำเนินการในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม ดำเนินการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย 1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และถอดบทเรียนภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และถอดบทเรียนภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นในช่วง 3 วัย ได้แก่ รุ่นปู่ย่า ตายาย ถ่ายทอดสู่รุ่นลูก และจากรุ่นลูกถ่ายทอดสู่รุ่นหลานภายในชุมชนเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาให้มีความร่วมสมัยสู่สากลในเชิงสร้างสรรค์ที่จะจูงใจให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน
. 2.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับองค์กรกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านเส้นใย , สีธรรมชาติ , การนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ , Marketing and Trend , ตลาด Online ,และการสาธิตย้อมสีธรรมชาติ 
โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชนภูมิปัญญา จากบ้านดอนยายเหม หมู่ที่ 3 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนทั้งสิ้น 30 คน 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ