วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#เพชรบูรณ์#จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
             นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า ได้มอบหมายให้ทีมขับเคลื่อนระดับอำเภอ (D-CAST) ส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันตำบลวังบาล สารวัตรกำนัน พัฒนากรประจำตำบล อสม. ภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกับขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว  พืชสมุนไพร  เพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบให้เกิดความยั่งยืนสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยา เน้นการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustinable Development :SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดทำ ธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตำบลวังบาล ฯ การทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเก็บน้ำไว้ใต้ดินและเพื่อเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันภัยแล้งและป้องกันภัยจากน้ำหลากดินโคลนถล่ม.
             สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ