วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )
  " โรงเรียนบ้านท่ามะขามสวนผึ้ง ราชบุรี โรงเรียนสุดชายแดนภาคตะวันตกให้นักเรียนชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง นับถือศาสนาทุกศาสนา  กล่าวคำระลึกชาติ เพื่อให้นักเรียนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติหน้าเสาธงชาติก่อนเคารพธงชาติตอนเช้าทุกวันเพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักแผ่นดินบ้านเกิด "

   คำกล่าว " ระลึกชาติ "
ของโรงเรียนบ้านท่ามะขาม สวนผึ้ง ราชบุรี   ลูกๆนักเรียนที่รัก สัตว์ทุกชนิดมีชีวิตเป็นที่รักยิ่ง ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่รักมากไปกว่าชีวิต แต่ธงไตรรงค์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าของพวกเราอยู่ขณะนี้เป็นสัญลักษณ์ของความรัก  ความเสียสละ อันยิ่งใหญ่ที่บรรพบุรุษไทย มอบไว้ให้แก่พวกเรา คือ ชาติ ชาติไทยนั้นบรรพบุรุษของเรารักษาไว้ด้วยเลือด เนื้อ น้ำตา และชีวิต พื้นแผ่นดินที่รองรับเท้าทั้งสองของเราอยู่ขณะนี้ เป็นพื้นปฐพีที่เคยชุ่มโชกไปด้วยเลือด เนื้อและน้ำตาของท่าน แผ่นดินไทยจึงเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันยิ่งใหญ่กว่าชีวิต ที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้แก่พวกเรา พวกเราควรสำรวมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช ความรัก และความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษไทยเรา " 

    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอนำเสนอเรื่องราวแพร่ภาพออกรายการคืนคุณให้แผ่นดินครั้งแรก ออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ของโรงเรียนบ้านท่ามะขาม สวนผึ้ง ราชบุรี โรงเรียนบ้านท่ามะขามตั้งอยู่สุดชายแดนภาคตะวันตก การดูแลพื้นที่ความสงบสุขและปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดนโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ทุกวันช่วงเช้า ก่อนเคารพธงชาตินักเรียนทุกคนจะกล่าวคำระลึกชาติทุกวัน ท่าน อาภรณ์ทิพย์ เอื้อประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะขามจะบอกกล่าวหน้าเสาธงชาติทุกวันให้น้องๆทุกคนรักแผ่นดินบ้านเกิดและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และคุณครูโรงเรียนบ้านท่ามะขาม สวนผึ้ง ราชบุรี จะสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยให้น้องๆนักเรียนทุกชั้นเรียนให้รับทราบประวัติความเป็นมาประวัติศาสตร์ชาติไทยและบรรพบุรุษไทย  "

   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ค้นหาคำตอบมาให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนและแพร่ภาพออกอากาศเดือนมิถุนายน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ