วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรี จัดงานส่งเสริมคุณค่ามรดกภูมิปัญญา "ไหว้ครูดนตรี @Suphanburi Thailand"
วันนี้ (8 มิ.ย.66) เวลา 07:00 น. ที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี/ประธานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสุพรรณบุรีสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านดนตรี) องค์การยูเนสโก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เช้า งานส่งเสริมคุณค่ามรดกภูมิปัญญา “งานไหว้ครูดนตรี @ สุพรรณบุรี ไทยแลนด์”
จากนั้น เวลา 9.00 น. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีไหว้ครูดนตรี งานส่งเสริมคุณค่ามรดกภูมิปัญญา "ไหว้ครูดนตรี @Suphanburi Thailand" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสืบสานและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "พิธีไหว้ครู" ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี พ.ศ. 2554 ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2566 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี และบริเวณศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีไหว้ครูในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากครูปั๊บ คงลายทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2563 เป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนตรี และยังมีศิลปีนหลากหลายสาขา เข้าร่วมพิธีพร้อมกันเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการรวมใจของชาวศิลปินทั้ง 5 สายธาร ประกอบด้วย สายธารดนตรีไทย สายธารเพลงพื้นบ้านสายธารเพลงลูกทุ่ง สายธารเพลงเพื่อชีวิต และสายธารเพลงร่วมสมัย นอกจากนี้พิธีไหว้ครูดนตรียังเป็นการส่งเสริมในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านดนตรี) ขององค์การยูเนสโกอีกด้วย
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ