วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ป.ป.ช. ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการรุกล้ำลำน้ำในพื้นที่บริเวณอ่าวหัวดอน เขาตะเกียบ
----------
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามการรุกล้ำลำน้ำในพื้นที่บริเวณอ่าวหัวดอน เขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
.
นางสาวจุฑารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนปลูกอยู่ในเขตของกรมป่าไม้ และพบการปลูกสร้างทางขึ้นลงเรือประมงขนาดเล็ก ที่ไม่ได้ขออนุญาตจำนวนมาก จึงได้มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ได้รับไปดำเนินการแล้ว
.
จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ พบว่ามีการออกคำสั่งทางปกครองโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทท่าเทียบเรือ ที่ปลูกสร้างด้วยไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของเจ้าท่า ล่วงล้ำลงในคลองตะเกียบแล้ว จำนวน 33 ราย ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกในเขตกรมป่าไม้ ทางสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องและอยู่ในระหว่างกระบวนการตามระเบียบของกรมป่าไม้ ซึ่งการร่วมกันแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อยในเร็ว ๆ นี้
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ