วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
#อบจ.เพชรบูรณ์ #ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
   วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง นายอัครเดช  ทองใจสด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายวิโรจน์  เข็มเหล็ก  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมอ่านคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมในพิธีฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพสกนิกรชาวไทย
เนื่องด้วยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566  เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์.
            สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ