วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ขับเคลื่อนงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
วันนี้ (12 ก.ค.66) ที่โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายเตช บุญนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2  โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดนครนายกและจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 2 ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพ
นายเตช บุญนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ เป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย ที่ได้รวมผู้มีจิตกุศล เสียสละ อาสาเข้ามาปฏิบัติภารกิจ ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจและขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ตามคติทัศน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดที่ว่า "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา เป็นที่พึ่งพาผู้ยากไร้"
ด้านนางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดทั้ง 6 จังหวัดภาค 2 ในรอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสหารือเพื่อประสานงานในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆระดับจังหวัด ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย
โอกาสนี้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษด้วย
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ