วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
มุกดาหาร ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบางทรายใหญ่ ไม่เอาเหมืองแร่ 
   มุกดาหาร/เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2566   จากกรณียื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ของบริษัท เอกชนแห่ง (ขอสงวนนาม) ซึ่งได้ยื่นคำขอเลขที่ 1/2564 กับอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สีเขียว พื้นที่ถนน 4 เลนตัดผ่าน และอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้บริเวณสัมปทาน 60 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 58 ไร่ 3 งาน มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้บริเวณระเบิดหินจากเหมืองแร่หินทราย โดยมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปหลายหน่วยงาน ตามที่ตามที่ข่าวได้เสนอไปแล้วนั้น
         ล่าสุด นายธีรพงษ์ กงนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้ประชุมชาวบ้านหมู่ 6 หมู่ 11  และชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดกับเหมืองดังกล่าว เพื่อแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบจากการขอประทานบัตรเหมืองแร่ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว และขอคัดค้านการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ของบริษัทดังกล่าวอีกด้วย
          นายธีรพงษ์ กงนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 เปิดเผยว่า  ในวันนี้เป็นการประชุมประจำเดือนปกติ แต่ได้สอดแทรกเรื่องเหมืองแร่ที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่ ของบริษัทเอกชน แห่งหนึ่งที่ขอไว้ และวันนี้มาแสดงความคิดเห็นของชาวบ้าน ระหว่างหมู่ 6 และหมู่ 11 ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร หากเกิดเหมืองขึ้นมาจะมีผลกระทบอะไรบ้างกับชาวบ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีประชาชนอยู่รอบข้างเคียงบริเวณเหมือง ได้มาแสดงความคิดเห็นร่วม ถือเป็นการดีจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไร จะได้นำเรื่องนี้ส่งนายอำเภอเมืองต่อไป ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะมีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ซึ่งชาวบ้านก็อยากได้โรงพยาบาล  และชาวบ้านที่มาในวันนี้เห็นดีด้วย และไม่เห็นดีด้วย และจะนำเอกสารดังกล่าวจะนำส่งนายอำเภอเมือง และผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
          สำหรับโครงการดังกล่าวทางเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบแบบรายงานแบบที่ 2 พบว่า ถนนหมายเลข มห.3019 ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้อยู่ในรัศมี 500 เมตร จากพื้นที่ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ของบริษัท เอกชนแห่งหนึ่ง
          ทั้งนี้แขวงทางหลวงชนบท ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานโครงการก่อสร้างของโครงการดังกล่าว พิจารณาตรวจสอบพื้นที่แล้ว โดยโครงการฯมีความเห็นว่า การดำเนินงานโครงการเหมืองแร่โดยใช้วิธีการ ขุดเจาะ ระเบิด อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความลึก และขนาดของแรงสั่นสะเทือน ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ในขณะก่อสร้างปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่องานก่อสร้างโครงการฯ  
         อย่างไรก็ตามถ้าหากโครงการเหมืองแร่ได้รับการอนุมติแล้วเสร็จ จะมีผลกระทบต่อถนนหมายเลข มห.3019  แยก ทล.212 บ้านบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 14.211 กิโลเมตร ซึ่งถนนดังกล่าวเชื่อมจากถนน 4 เลน เป็นถนนสายเศรษฐกิจพิเศษมาจากแม่สอด - มุกดาหาร และชาวบ้านที่มีบ้านพัก และที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับโครงการดังกล่าว ตลอดจนสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านได้รับผลกระทบอีกด้วย

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  สนับสนุนโดย                      รายงานข่าว              

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ