วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปตท.สผ. หนุนเยาวชนอบรมเสริมทัพพยาบาล รพ.สงขลา
6 ก.ค.66 - ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) หัวเขา แก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลหนุนเยาวชนอบรมผู้ช่วยด้านการแพทย์และพยาบาล พร้อมเสริมทัพพยาบาลวิชาชีพร่วมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนในพื้นที่ 

นายธิติ ปรียาณุรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ฐานสนับสนุนฐานพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา จัดทำโครงการเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ปฏิบัติการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองกับความต้องการและความจำเป็นของชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล 2 โครงการหลัก คือ โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยด้านการแพทย์และการพยาบาลที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในพื้นที่ และโครงการ ปตท.สผ.รักสุขภาพ เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานกับชุมชนของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการไปพร้อมกัน  

โดย ปตท.สผ. ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลสงขลา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยด้านการแพทย์และการพยาบาล ตั้งแต่ปลาย ปี พ.ศ.2561ถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพผู้ช่วยแพทย์ และพยาบาลสำหรับเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติการและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม จะมีทักษะการดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน สามารถทำงานที่ช่วยลดภาระงานด้านการพยาบาลพื้นฐานส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพได้มีเวลาดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง  

ด้านนางพนิดา จันทรรัตน์  หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา ในฐานะผู้ร่วมริเริ่มหลักสูตร ของโรงพยาบาลสงขลา กล่าวว่า  โครงการผู้ช่วยเหลือทางการแพทย์และการพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลาเป็นหลักสูตร ประกาศนียบัตร 6 เดือน ที่ผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เปิดอบรมแล้ว 4 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมรุ่นละประมาณ 30 คน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจาก ปตท.สผ.  การอบรมจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 2 เดือน เพื่อเรียนรู้ด้านการพยาบาลพื้นฐานและศาสตร์ทางการพยาบาลเบื้องต้น  และอบรมภาคปฏิบัติอีก 4 เดือน  เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะที่ได้มาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานได้จริง และที่สำคัญคือ ผู้เข้าอบรมทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานจริงในโรงพยาบาลด้วย 

“ที่ผ่านมาผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรฯ ทุกคนมีงานประจำทำ ซึ่งส่วนหนึ่งทำงานกับโรงพยาบาลสงขลา ช่วยแบ่งเบาภาระงานให้กับพยาบาลวิชาชีพ และเติมเต็มงานบริการด้านการแพทย์และการพยาบาลได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม โครงการฯ นี้ไม่มีการผูกมัดว่า ผู้ผ่านการอบรมจะต้องทำงานกับโรงพยาบาลสงขลาเท่านั้น สามารถนำความรู้ความสามารถไปสมัครงาน และทำงานที่อื่นได้ตามความต้องการ” นางพนิดา กล่าว 

ส่วนโครงการ ปตท.สผ. รักสุขภาพ บริษัทฯ เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ตำบลหัวเขายังมีปัญหาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และประชาชนยังขาดความรู้ที่ดีในการดูแลสุขภาพ รวมถึงบริการด้านสาธารณสุขไม่ทั่วถึงพอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หัวเขา ที่มีประชาชนที่ต้องดูแลมากกว่า 20,000 คน  ปตท.สผ. จึงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหัวเขา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สนับสนุนการส่งนักศึกษาพยาบาล ลงสำรวจปัญหาสุขภาพในชุมชน และจัดทำโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาที่พบ ช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานกับชุมชนของนักศึกษาพยาบาลวิชาชีพและช่วยให้ชุมชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง เสริมสร้างรากฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนอีกด้วย   

ทั้งนี้ โครงการเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ โดยฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. ได้ดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานใหญ่ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ โครงการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชน และสังคมในพื้นที่ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม  และพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินต่าง ๆ ในพื้นที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ซัมซูดิน เจ๊ะแดร์ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดสงขลา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ