วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
มุกดาหาร จัดกิจกรรมสำรวจและ ฆ่ายุงลาย
มุกดาหาร/
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 66  นายเอกราช  มณีกรรณ์  ปลัดจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมสำรวจและฆ่ายุงลาย ที่วัดอรุณรังสี อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย หยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสำรวจกําจัด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และร่วมรณรงค์การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนให้มีความตระหนักในเรื่อง ๓ เก็บ ๓ โรค 
     นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 1 กรกฎาคม 2566 จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่วยแล้ว 324 ราย พบมากใน เขตอำเภอเมือง 129 ราย รองลงมาคืออำเภอดอนตาล 81 ราย คำชะอี 49 ราย นิคมคำสร้อย 26 ราย หนองสูง 20 ราย ดงหลวง 7 ราย หว้านใหญ่ 1 ราย ขณะนี้ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอจัดประชุม War room ไข้เลือดออก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และให้รพ.สต.ทุกแห่ง เฝ้าระวังผู้มีอาการสงสัยไข้เลือดออกจากผู้ป่วยที่มารับบริการ และให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสถานศึกษา ให้ อสม. สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายครอบคลุมทุกสถานที่ทุกสัปดาห์ และรายงานผ่าน Application อสม. ไข้เลือดออกมียุงลาย เป็นพาหะ ส่วนใหญ่แล้วคนปกติที่มีร่างกายแข็งแรงจะมีภูมิคุ้มกันโรค แต่เด็กหรือคนที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง เชื้อไข้เลือดออกจะเข้าทำลายระบบการไหลเวียนของเลือดได้ง่าย อาการเบื้องต้นที่พบหลังติดเชื้อไข้เลือดออกมักมีอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไป แต่มี ไข้สูงฉับพลัน 38.5-40 องศา ประมาณ 2-7 วัน ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูกเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน มีจุดเลือดตามตัวผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ทันที เมื่อเริ่มมีอาการ
          ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดสัปดาห์รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ที่บ้าน วัด โรงเรียน พร้อมทั้งยังได้ขอความร่วมมือประชาชนสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกบ้าน ทุกสัปดาห์ จนกว่าจะหมดหน้าฝน โดย กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง, ใช้ทรายอะเบทใส่บ่อน้ำ หรือปล่อยปลาหางนกยูงเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง รวมทั้ง ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด นอนในมุ้ง ทาโลชั่นกันยุง ใส่เสื้อแขนยาวขายาว เก็บเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย   สนับสนุนโดย                          รายงานข่าว                            

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ