วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายธรรมยุต
วันนี้ (14 ก.ค.66) ที่ศาลาการเปรียญวัดหลักเมตร (ธ) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้พระครูอุดมสาสนกิจ เจ้าอาวาสวัดหลักเมตร  เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายธรรมยุต โดยมีพระพรหมมงคลวัชราจารย์ พระอนุชาในสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ในการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายธรรมยุติ ในครั้งนี้ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธี    
พระครูอุดมสาสนกิจ (อุตฺตโม)  เจ้าอาวาสวัดหลักเมตร ปัจจุบันอายุ 56 ปี พรรษา 35 วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก, ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.), รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) เป็นชาวจังหวัดนครปฐม เคยดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็นเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์ รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายธรรมยุต และปัจจุบันได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายธรรมยุต
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง ดร. บุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทย ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดประชุมใหญ่ เร็วๆนี้ ที่เมืองกาญฯ เลือกตั้งครั้งหน้าพรรคประชาไท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ