วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ป.ป.ช. มหาสารคาม ติดตามงานก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.นาทอง เหตุได้รับแจ้งงานเป็นไปตามแบบหรือไม่ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ 
         วานนี้ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชน เนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กลานตลาดบ้านแบก หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ว่าอาจไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนด โดยมีช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่มีข้อสงสัย 

          จากการลงพื้นที่พบว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าว มีปริมาณงาน กว้าง 20 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 398,000 บาท ผู้รับจ้าง ร้าน ส.สำราญวัสดุก่อสร้าง ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2566 - 8 ตุลาคม 2566 ระยะเวลาประกันผลงาน 2 ปีนับถัดจากวันส่งมอบงาน ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

         จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายเด่นนคร ไชยโกฏิ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาทอง พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมให้ข้อมูลตามประเด็นที่มีข้อสงสัยว่า ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนดให้มีงานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา) ผู้รับจ้างมีการดำเนินการตามที่กำหนด ซึ่งมีมูลค่างาน 1,248 บาท ซึ่งมีภาพประกอบยืนยันชัดเจน
ในส่วนงานชั้นรองพื้นคอนกรีต กำหนดให้มีการนำทรายรองพื้น ซึ่งประชาชนสงสัยว่าอาจไม่ได้มีการดำเนินการนั้น ยืนยันว่าในงานส่วนนี้อยู่ในงานโครงสร้างและผิวจราจร ผู้รับจ้างได้ดำเนินการนำทรายมาถมรองพื้นจริง 

        ส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยว่าอาจไม่มีการเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัดคอนกรีตซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc.) 
ที่อายุ 28 วัน ขอชี้แจงว่ามีการดำเนินการเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อนำไปทดสอบตามที่กำหนด ซึ่งประชาชนอาจไม่ได้เห็นการดำเนินการในขั้นตอนนี้จึงอาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งผู้ควบคุมงานได้แสดงภาพยืนยันการเก็บตัวอย่างคอนกรีตไว้ประกอบการตรวจสอบ
และประเด็นการวางตะแกรงเหล็ก wire mesh ที่มีข้อสงสัยว่าอาจไม่มีการยกเหล็กตะแกรงเสริมคอนกรีตขึ้นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ขอชี้แจงว่าในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้มีการยกตะแกรงเหล็ก wire mesh ไม่ให้ตะแกรงเหล็กดังกล่าวฯ อยู่ในตำแหน่งติดพื้น 

        ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดสุดท้าย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการบริหารสัญญา เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่ให้เกิดความเสียต่อภาครัฐ เพื่อให้สามารถเปิดบริการประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์โดยเร็ว และหากพบข้อร้องเรียนทุจริตในภายหลัง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหน้าที่และอำนาจ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ