วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ดร.ฐิติ สัมภาษณ์สื่อ
ฟันธง ตรงประเด็น
การเมืองไทย กรณี
ก้าวไกล บทเรียนทาง
การเมืองไทย ของคลื่นลูกใหม่ 
1.ส้ม V S แดงจุดเปลี่ยน การเมืองไทย !
2.การขับเคลื่อน สง
ครามมวลชน ดาวกระ
จายและ สงคราม I W
3.เทคโนโลยี่ไร้พรหม
แดน พ่ายแพ้ฟ้าลิขิต
4.ความสำเร็จ คลื่นลูกใหม่คือการจุดประ
กายอนาคตสังคมไทย!
แต่พลาดที่มาก่อนกาลและไม่ควร แตะ
สิ่งสำคัญของชาติ !

5.งานต่อไป ส้มขับ
เคลื่อน ตัวละครใหม่
ในอนาคตหลังสงคราม !
6.พรรคการเมืองไทย
ปรับตัวครั้งใหญ่ ด้าน
ยุทธศาสตร์ I W
7.ฝ่ายความมั่นคงเริ่ม
ตามทัน สงคราม I W
ปรับยุทธศาสตร์ครั้ง
สำคัญ !
8.U S A ต้องประเมิน
ยุทธศาสตร์ใหม่ หลัง
นโยบายแปซิฟิก ไม่คืบหน้า !
9.ไทย & จีน เพิ่มความสัมพันธ์ หลังยุทธศาสตร์ โลกเปลี่ยน !
     ดร.ฐิติ  ชัยนาม
      นักวิชาการอิสระ
 การเมืองการปกครอง
 ****** ข้อมูลการสัมภาษณ์ติดตามได้
จากข้อมูล ผ่านสื่อ
หลายสำนัก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ