วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.ราชบุรี/สพอ.โพธาราม  ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” สร้างความมั่นคงทางอาหารและเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันฯ
วันที่ 4  กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. ณ บ้านคลองจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
นางอังคณา ปะดุกา พัฒนาการอำเภอโพธารามพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณบ้านคลองจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรีในการร่วมกันบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันบูรณาการสร้างคลังอาหารชุมชน อาทิ มะเขือ โหระพา พริก ตะไคร้ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นที่ฟูบำรุงรักษาพืชพันธุ์และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้อันเป็นการส่งเสริมความสามัคคีกับประชาชนในชุมชน   ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารและให้ชุมชนร่วมกันแบ่งปัน เกิดความรักความสามัคคีภายในชุมชน ตลอดจนพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ต่อไป    

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ