วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


                                            ข่าวประชาสัมพันธ์                                                            “อ.ป๊อบพระสีวลี ขอแนะนำการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง สำนักงานเขต”
ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  
เมื่อวันอังคาร ที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. 
ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง ศิลปินดาราสายบุญ  นายกสมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์ พารับชมบรรยากาศ การจัดงาน”โครงการอบรมเจ้าหน้าที่แลไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง สำนักงานเขต”  
จัดโดยสำนักงานปกครองและทะเบียน  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในเวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ศรีระสันต์ อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ต่อมาได้ให้เกียรติ สัมภาษณ์ กับ ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
พร้อมกันนั้นยังได้รับการดูแลอย่างดี ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ถัดมาเวลา 13.00 น. ยังได้รับ
เกียรติจากท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ปรีชา สร้อยสวน หัวหน้ากลุ่มภารกิจงานจัดเก็บอัตลักษณ์ปืนฯ สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง มาเป็นวิทยากรพิเศษ ซึ่งนำหลักแนวความคิด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน้าที่ผู้นำไปปฏิบัติ ช่วยเหลือประชาชน ถือว่าได้รับพลังบุญบารมี รายละเอียดขั้นตอนอย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ นายโชตณภร บวรมหาบุญบารมี หรือ อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง  ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ประจำสำนักงานเขตยานนาวา ไว้อีกด้วย และช่วงท้ายรายการ ยังเป็นตัวแทน กล่าวขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่ / ผู้ไกล่เกลี่ย / ฝ่ายจัดงาน โดยสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 
ติดตามข้อสารได้ที่ Youtube / FACEBOOK / TIKTOK : สมาคมสื่อมวลชนออนไลน์
โทรสายด่วนได้ที่ 063-789-6935 หรือ LINE ID : POPPRASEVALEE
นำเสนอข่าวโดย นายโชตณภร บวรมหาบุญบารมี นายกสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์
#ข่าวกฏหมาย #ข่าวศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน #ข่าวสร้างสรรค์สังคม#ข่าวประชาสัมพันธ์โฆษณา #ข่าวไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานเขต          
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ