วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
อยุธยา -  สพม.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ มทบ. ๑๘ และเครือข่าย พร้อมใจแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ จัดงาน “วันรวมพลังนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)... เทิดไท้องค์ราชัน” 
      วันนี้ (๒๖ ก.ค.๖๖) ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลตรี อภิชัย วิไลเนตรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันรวมพลังนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เทิดไท้องค์ราชัน”  โดยมี นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล และคณะกรรมการฯจัดงาน และนักศึกษาวิชาทหารทุกสังกัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๘๐๐ นาย โดย ประธานฯ ได้วางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ทั้งนี้ ประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน หลังจากนั้น ประธานในพิธีฯ ได้ร่วมชมการแสดง “เทิดไท้องค์ราชัน” อาทิ การแสดงท่าอาวุธทางทหาร และการแสดงคีตมวยไทย เป็นต้น และตรวจเยี่ยมกำลังพลอีกด้วย

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา (สพม.) ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ ๑๘ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สถาบันอาชีวศึกษา และสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมใจแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ด้วยการจัดงานวันรวมพลังนักศึกษาวิซาทหาร (นศท.)... เทิดไท้องค์ราชัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อแผ่นดินไทยและชนชาติไทย และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ รวมทั้งเพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องแก่นักศึกษาวิชาทหาร ให้จงรักภักดีพร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกัน 
      สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีกิจกรรมใน ๒ จุด ประกอบด้วย จุดแรก ที่บริเวณศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา มีนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน ๓๐๐ นาย และจุดที่สอง บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน ๑,๕๐๐ นาย โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากวัดใหญ่ชัยมงคล และน้ำดื่มจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชันดิว ประเทศไทย จำกัด และยังได้รับการสนับสนุนอาคารสถานที่จัดงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ