วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์101-มอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ (ด้านปศุสัตว์)
   วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ส่งมอบเป็ดไข่และอาหารเป็ด ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอโพนทราย 57 ราย  อำเภอสุวรรณภูมิ 43 ราย  อำเภอหนองฮี 42 ราย และอำเภอพนมไพร 40 ราย รวมทั้งสิ้น 186 ราย โดยได้มอบที่  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร   ที่ว่าการอำเภอหนองฮี   สนง. เกษตรอำเภอโพนทราย  สนง.ปศุสัตว์อำเภอสุวรรณฯ และได้มอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจนครบทุกราย
    ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติในพื้นที่ของตนเอง
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ