วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
จังหวัดราชบุรี พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะทำงานติดตามและประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยมีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนปลัดจังหวัดราชบุรี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ผู้แทนเกษตรจังหวัดราชบุรี รองประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการ และมีนายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ รับรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยพิจารณาจากการนำเสนอผลการดำเนินงาน ประเด็นข้อซักถาม เอกสารรูปเล่ม การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์แนวทางการประกวดกรมการพัฒนาชุมชน โดยให้อำเภอคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอละ 1 แห่ง เข้าร่วมส่งผลงานเพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณา  การคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งคณะทำงานฯ ได้พิจารณาจากผลงานเข้าร่วมทั้ง 10 อำเภอ และดำเนินการคัดเลือกให้เหลือ 3 อำเภอ มานำเสนอผลการดำเนินการตามที่จังหวัดราชบุรีกำหนด ดังนี้
1.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสระน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกวัด หมู่ที่ 5 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
3.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ดำเนินการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน และดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยพิจารณาการนำเสนอผลการดำเนินงาน ประเด็นข้อซักถาม เอกสารรูปเล่ม ตามหลักเกณฑ์แนวทางการประกวดกรมการพัฒนาชุมชน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ