วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
อยุธยา  -  ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” ขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภออุทัย 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภออุทัย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” เพื่อขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมี  พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออุทัย เจ้าอาวาสวัดโตนดเตี้ย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภออุทัย หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ถวายต้นหมันให้กับคณะสงฆ์  พร้อมมอบต้นหมันให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่อีกด้วย
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร เปิดเผยว่า โครงการ “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา”  ได้ดำเนินมอบต้นหมันให้กับอำเภอต่าง ๆ นำไปปลูกแล้ว จำนวนกว่า 50,000 ต้น  เนื่องจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น  เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการภาคีเครือข่ายระหว่าง คณะสงฆ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัว ไว้สำหรับให้ประชาชนได้มีผักที่ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย เกิดสุขภาวะที่ดี รวมทั้งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือน พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากทุกคนร่วมมือร่วมใจทำเรื่องให้เป็นนิสัย จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนให้ทุกพื้นที่มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ