วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรี/สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 
โดยนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง ได้มอบหมายให้นางสาววิไลลักษณ์ อุณยะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เพื่อร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จัดกิจกรรมการประกวดรถแห่ต้นเทียนพรรษา ซึ่งภายในกิจกรรมมีการประกวดประเภทสวยงาม ความประณีต ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ความประณีตรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลเพื่อสร้างคุณค่าสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมประกวดเทียนพรรษาเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายชัยยา ศรีด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ ความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ