วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/zNbXuOpexdA
...ข้อความเพิ่มเติมคลิปข่าว...
รายการเกาะติดสภาตามดูผู้แทน
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2566  
           ..................    
                      
   เรียน. คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
 ว่าที่นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 และคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ทุกท่าน ด้วยความเคารพ

   ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566
ข้อมูลจากสื่อต่างๆ และจากแหล่งข่าวต่างๆ สว. ส่วนหนึ่งจะไม่สนับสนุนคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยประเด็นที่พรรคก้าวไกลเสนอแก้  ม. 112 

 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
 การโหวตนายกรัฐมนตรี
หากคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ผ่าน 376 เสียง คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกล จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร?  จะส่งชื่อคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีในรอบที่ 2 หรือที่ 3 หรือไม่? หรือจะเปลี่ยนแคนดิเดตเป็นพรรคเพื่อไทย หรือเป็นพรรคร่วม 8 พรรคการเมือง และหากผู้สนับสนุนคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกล ออกมาเคลื่อนไหวลงถนน สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมือง
คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกลจะมีวิธีป้องกันและแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

"ประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคน" หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นนั่นหมายความถึงประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกคน
  .....ขอบคุณครับ......
จะเฝ้าติดตามการแถลงข่าว ของคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกลอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานให้ประชาชนคนไทยทราบต่อไป.
      ............................
ติดตามรายการเกาะติดสภา
       "ตามดูผู้แทน"
ผลิตและดำเนินรายการโดย
       อ.วิชิต ดิษฐประสพ
> ผู้สื่อข่าวอาวุโสและที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี TTTV ทีวีออนไลน์
> ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.)
> ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 8
 *ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
มือถือ ID Line 064-516-6794
วันที่ 8 กรกฎาคม 2566
คัดค้าน พรรคก้าวไกล และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 30
...คัดค้านการเสนอแก้ ม. 112
               ....................
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มี 279 มาตรา *มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้

..ประมวลกฎหมายอาญา คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์...
*มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี 

...ประมวลกฎหมายอาญาคุ้มครองประชาชนทั่วไป...
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 
ผู้ใดใส่ความผู้อื่น ต่อบุคคลที่ 3 โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
       .......................
 (อ.ต.ร.) และสมาชิก (อ.ต.ร.) 
ทั่วประเทศ คัดค้านพรรคก้าวไกล
 แก้ ม. 112 โดยจะคัดค้านในขั้นตอนของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ
*มาตรา 77
      (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.) กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
มือถือ มือถือ ID Line 064-516-6794
         27 มิถุนายน 2566
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ