วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผช.ผบ.ทร. ผู้แทน ผบ.ทร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นพื้นฐานความพร้อมในการปฏิบัติงาน
    พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ (ผช.ผบ.ทร.) ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง และการใช้เวลาในการออกกำลังกายร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่พระราชวังเดิม และ วังนันทอุทยานร่วมงาน 
          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย , การฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) , การให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีเพื่อให้ค่าดัชนีมวลกายได้มาตรฐาน (BMI) , การให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้บาดเจ็บ จากการเล่นกีฬา , สถานี navy physical readiness test , การสาธิตการช่วยหลือผู้ป่วย heatstroke เป็นต้น
          โอกาสนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรม ความว่า
          "…กำลังพลของกรมในฝ่ายอำนวยการ สำนักงานผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงกองบัญชาการกองทัพเรือ  ถือได้ว่า เป็นส่วนสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกองทัพเรือ การมีกำลังกาย กำลังใจที่ดี จะเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมขององค์บุคคล ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของความพร้อมรบได้เป็นอย่างดี…"
          เป็นไปตามนโยบาย พล.ร.อ.เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการส่งเสริมสุขภาพให้กำลังพลของกองทัพเรือมีร่างกายแข็งแรง และจัดให้มีการวิ่งแข่งขันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้งหรือตามโอกาสอันควร
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

#กองทัพเรือ #ROYALTHAINAVY
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#thetrustednavy
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

   คัมภีร์ พระเครื่อง   หลังกาบหมาก ทีเด็ดเคล็ดลับ ... บางข้อ   ที่บรรดาเซียนใหญ่   กระซิบสอนเซียนน้อยในสมัยหนึ่ง   พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ให...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ