วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์๑๐๑ร่วมมือเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ดำเนินโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำสุนัข-แมวไปรับบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเจ้าของสัตว์ให้สามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการดูแลจัดการสัตว์เลี้ยงของตนเอง โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของสังคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประชาชนนำสุนัข-แมว มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๖ ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน ๖๓ ตัว

///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ